Kształcenie przyszłych pracowników kolei

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z myślą o przyszłości polskiego kolejnictwa inwestują w edukację przyszłych kolejarzy.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewniają uczniom m.in. możliwość odbycia praktyk zawodowych u boku wykwalifikowanych pracowników. Uczniowie mogą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności na nowoczesnym symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce PKP fundują comiesięczne stypendia. W roku szkolnym 2018/2019 od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. stypendia otrzymywało 224 uczniów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewniają wsparcie dydaktyczne również nauczycielom. Firma aktywnie uczestniczy w tworzeniu zaplecza dydaktycznego i zapewnia wykwalifikowanych wykładowców przedmiotów zawodowych. PKP PLK na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych przekazują m.in. elementy infrastruktury kolejowej: urządzenia sterowania ruchem, szyny, rozjazdy czy semafory.

Dzięki współpracy PLK ze szkołami w zakresie przygotowania zawodowego uczniowie mogą wdrożyć się w charakter i specyfikę działań, które będą wykonywać po ukończeniu nauki. Dzięki temu adepci zawodu mają okazję poznać środowisko. Po przygotowaniu pod okiem profesjonalistów młodym pracownikom łatwiej jest rozpoczynać pracę.

Opracowano na podstawie informacji prasowej Grupy PKP