Kontrole pociągów w czasie ferii

Wraz z początkiem ferii Urząd Transportu Kolejowego rozpoczął kontrole pociągów pasażerskich. Wszystko w trosce o podróżnych – zarówno tych najmłodszych, jak i nieco starszych. Od 16 stycznia do 26 lutego urzędnicy sprawdzą ok. 100 składów – w szczególności tych kursujących do miejscowości turystycznych.

Podróże koleją stają się coraz popularniejsze. Z szacunków UTK wynika, że z usług polskiej kolei skorzystało w 2022 r. ponad 340 mln podróżnych. To ok. 95 mln więcej niż w 2021 r.! Kolej jest nie tylko wygodna i szybka, ale przede wszystkim bezpieczna!

Ze wstępnych danych za 2022 r. wynika, że np. na przejazdach kolejowo-drogowych liczba wypadków wyniosła 186, czyli o 30 mniej niż przed rokiem. Na tym samym poziomie pozostała liczba ofiar śmiertelnych tych zdarzeń. W 2022 r. w wypadkach na przejazdach kolejowo-drogowych zginęło 48 osób.

Kontrole pociągów w czasie ferii

Ferie rozpoczęły się już w województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i śląskim. Inspektorzy, w ramach dodatkowych kontroli, w obecności dziennikarzy sprawdzili pociąg Kolei Śląskich z Katowic do Wisły.

Przewoźnicy kolejowi mają obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i komfort podróży. W trakcie kontroli prowadzonych przez inspektorów Urzędu Transportu Kolejowego sprawdzamy, czy przedsiębiorcy kolejowi się z tego wywiązują. Obserwujemy, że jakość usług z roku na rok się poprawia. Jednak kolej warto wybrać także z innego powodu – to najbardziej przyjazny środowisku naturalnemu sposób podróżowania – przypominał dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Rzecz jasna kontrole przeprowadzane przez UTK są niezapowiedziane i przeprowadzane przed wyruszeniem pociągu w trasę lub już w trakcie jazdy. Szczególnej uwadze podlegają elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, m.in. zestawy kołowe i hamulce, stan techniczny drzwi, kwalifikacje maszynistów i drużyny konduktorskiej. Dalej sprawdza się komfort pasażerów, czyli:

 • ogrzewanie,
 • toalety i ich wyposażenie,
 • oświetlenie,
 • system komunikacji megafonowej,
 • oznaczenie pociągu,
 • czystość,
 • wygodę podróżowania,
 • przestrzeganie praw pasażerów.

W ubiegłym roku przeprowadzono 189 kontroli pociągów pasażerskich. W trakcie jednej kontroli sprawdzanych jest zazwyczaj kilka pociągów. Z kolei podczas ferii, wakacji, świąt i dni wolnych od nauki i pracy inspektorzy sprawdzili ponad 300 składów. W 2022 r. w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w 65 przypadkach zostały wydane decyzje wyłączające pojazdy z eksploatacji lub ograniczające eksploatację.

Najczęstsze naruszenia to m.in.:

 • uszkodzone drzwi,
 • błędy w dokumentacji,
 • nieprawidłowe oznakowanie pojazdów
 • niedziałające tablice systemu informacji pasażerskiej.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Prezes UTK nakazuje ich usunięcie i dokładną analizę, by nie powtarzały się w przyszłości. Może również stwierdzić naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, wyłączyć z eksploatacji pojazd kolejowy lub ograniczyć jego eksploatację. Jeśli naruszenia nie zostaną usunięte we wskazanym terminie, to przewoźnikowi grozi do 5 tys. euro kary za każdy dzień opóźnienia.

Źródło: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19663,Kontrole-pociagow-w-czasie-ferii.html

Wypowiedzi osób trzecich pochodzą z: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19663,Kontrole-pociagow-w-czasie-ferii.html