Kolejne wydanie słownika żargonu kolejowego. Stań się współautorem haseł!

Prawie 300 haseł pochodzących z żargonu kolejowego można znaleźć w II wydaniu Małego słownika żargonu kolejowego z 2021 roku. Obecnie UTK przygotowuje kolejną edycję publikacji licząc na współpracę zarówno pracowników, jak i miłośników kolei.

Zgodnie z ogłoszeniem UTK:

Język kolejarzy zawiera wiele fachowych pojęć. Jednak nie brakuje tu określeń, które mogą zadziwić i sprawią, że się uśmiechniemy. Na przykład ortopeda to określenie składów z niewygodnymi plastikowymi siedzeniami (które na szczęście właściwie wyszły już z użycia). A z kolei cegłą nazywane były książkowe wydania sieciowego rozkładu jazdy, które swą objętością i wagą przypominało cegłę. Teraz cegłę można mieć w każdym smartfonie, dzięki rozkładowi internetowemu.

W 2017 roku w Urzędzie Transportu Kolejowego powstał Mały słownik żargonu kolejowego zawierający około 200 haseł. Cztery lata później opublikowano wydanie II z 300 hasłami. Postanowiono odświeżyć i zaktualizować Słownik. Zapraszamy wieloletnich pracowników kolei, miłośników oraz wszystkich tych, którzy znają i rozumieją język kolejarzy. Dotychczasowe wydania można pobrać ze strony UTK w formacie PDF. Jeśli masz nowe propozycje lub sądzisz, że dotychczasowy opis w niepełny sposób opisuje dany termin – prześlij swoją propozycję.

Jak zgłaszać swoje propozycje?

Zgłoszenia nowych haseł i propozycji uzupełnień można przesyłać za pośrednictwem e-maila do 15 maja na adres rzecznikprasowy@utk.gov.pl. W temacie wiadomości należy wpisać wyraz „SŁOWNIK”.

Źródło: https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19773,Redaguj-z-nami-slownik-zargonu-kolejowego.html