Kolejne mosty kolejowe w skansenie kolejnictwa w Baszni Dolnej

Mosty kolejowe z Nowej Grobli i Lubaczowa przypomną o historii kolei na Podkarpaciu. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały blisko stuletnie konstrukcje z linii Munina – Hrebenne Gminie Lubaczów. Obiekty będą w skansenie kolejnictwa w Baszni Dolnej. To kolejne darowizny PLK związane z zachowaniem tradycji i historii kolei.

 

Dzięki współpracy PLK z samorządami, szkołami, jednostkami kulturalno-oświatowymi i stowarzyszeniami „wysłużony” sprzęt zyskuje drugie życie. Obiekty, które nie pełnią już wymaganej roli na sieci kolejowej stają się atrakcją i źródłem informacji o regionie.

Mosty przypomną o historii kolei na Podkarpaciu

Dwie kratownicowe konstrukcje stalowych mostów z początku i połowy XX w. będą w skansenie w Baszni Dolnej na stacji Basznia. Leciwe obiekty, z wyremontowanej linii kolejowej Munina – Hrebenne, zastąpiły już nowe przeprawy. Most z Nowej Grobli będzie dużym – widocznym eksponatem. Druga przeprawa, przeniesiona z Lubaczowa, przyczyni się do budowy „małej” kolei. Będzie na trasie kolejki wąskotorowej, którą w skansenie zamierza stworzyć Gmina Lubaczów.

Stalowa kratownica z Lubaczowa o długości ponad 27 m pamięta działania I wojny światowej. Most z 1917 r. był nad rzeką Sołotwa na szlaku Oleszyce – Lubaczów. Drugi z mostów o długości ponad 42 m, znad rzeki Lubaczówka w Nowej Grobli, pochodzi z 1949 r.

Gmina Lubaczów dzięki współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej wykonała już renowację obu przekazanych przez PLK konstrukcji. Oprócz mostów rewitalizacją objęte są dawne obiekty stacji w Baszni Dolnej oraz wieży ciśnień w Tymcach. Celem przedsięwzięcia jest przypomnienie ciekawej historii kolei w regionie.

Darowizny od PLK – korzyść dla pasjonatów, uczniów i turystów

W ostatnich latach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały blisko 100 darowizn instytucjom, które dbają o historię kolei. W tym roku PLK wsparły m.in. lokalne kolejki. Elementy infrastruktury trafiły m.in. do Średzkiej Kolei Powiatowej, Grodziskiej Kolei Drezynowej, Żuławskiej Kolei Dojazdowej i Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. W zeszłym roku dwa przęsła ponad stuletniego mostu kolejowego na rzece Pisie na odcinku Szczytno – Ełk zostały zastąpione nową konstrukcją. Fragmenty starej przeprawy stały się eksponatem w sąsiedztwie parku i rzeki w Piszu. Wysłużony sprzęt kolejowy został przekazany również szkołom. W 2020 r. Politechnika Wrocławska otrzymała m.in. semafory, tarczę manewrową i dźwignię zwrotnicową, a do Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu trafiła nastawnica mechaniczna scentralizowana.

Źródło: Informacja prasowa Grupy PKP