Kolej zaczyna się na bocznicy

 

Co stanowi jeden z najważniejszych wyznaczników stanu kolei? Bocznice. Ich liczba, stan techniczny, sposób zagospodarowania mają istotny wpływ na transport kolejowy, w tym towarowy. Jaki jest stan bocznic w Polsce?

 

Infrastrukturą kolejową w Polsce w ogromnej większości zarządzają Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP LHS Sp. z o.o. Przeważająca część torów o szerokości 1435 mm, znajdujących się w rękach innych zarządców, to bocznice oraz infrastruktura wykorzystywana do transportu technologicznego (w hutach, kopalniach, portach itp.). Liczba, stan techniczny i intensywność wykorzystania bocznic wiele mówią o kondycji kolejowego transportu towarowego.

Im jest ich więcej, im lepiej są zagospodarowane, tym lepsze rokowania dla przewoźników i niezależnych firm projektowych i wykonawców. Jeśli jakieś przedsiębiorstwo postanawia zaprojektować, wybudować i utrzymywać bocznicę wartą kilka milionów złotych, można mieć pewność, że przez wiele lat będzie aktywnym uczestnikiem rynku kolejowego.