Kolej zaczyna się na bocznicy – zapomniane bocznice


Bocznice kolejowe to bardzo ważny element kolejowej infrastruktury, jednak ich potencjał często bywa zaniedbywany. Wiele bocznic należących do np. likwidowanych kopalń zostaje zapomnianych i wyłączonych z ruchu.

Długo można by wyliczać zlikwidowane bocznice kolejowe, należące do restrukturyzowanych albo zamykanych kopalń, zakładów produkcyjnych, wojska i innych właścicieli. Scenariusz na ogół był podobny: po zakończeniu produkcji albo rozformowaniu jednostki wojskowej teren trafiał w ręce nowych właścicieli. Tylko nieliczni zdawali sobie sprawę z wartości, jaką może przedstawiać czynna, dobrze utrzymana bocznica. W wielu przypadkach tory najpierw ginęły wśród trawy, a później były systematycznie rozkradane przez złomiarzy. W końcu, po latach, ktoś podejmował decyzję o sprzedaży terenu w całości albo rozparcelowaniu go na mniejsze działki. Resztki torów, urządzeń i obiektów kolejowych wysyłali na złom nowi właściciele terenu, nieświadomi, że pieniądze, które dostaną, stanowią ułamek wartości działającego obiektu.