Kolej zaczyna się na bocznicy – bocznice a rozwój transportu

Transport kolejowy „od drzwi do drzwi” jest idealnym rozwiązaniem dla zakładów produkujących przede wszystkim na eksport. Dobrym przykładem są montownie urządzeń AGD, RTV, samochodów, maszyn dla przemysłu ciężkiego. Transport można ograniczyć do kolei wszędzie tam, gdzie surowce dowozi się w celu ich przetworzenia, oczyszczenia, uszlachetnienia, a następnie w całości odsyła do kontrahenta.

W gruncie rzeczy specjalne strefy ekonomiczne i inne tereny, na których samorządy chcą pobudzić aktywność przedsiębiorców, powinny być w pierwszej kolejności wyposażane w infrastrukturę kolejową, dostępną i utrzymywaną solidarnie przez wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. Możliwe są różne podejścia do zarządzania bocznicami. Duże zakłady, intensywnie wykorzystujące transport kolejowy, mają doświadczenie w eksploatacji torów, zatrudniają specjalistów, są właścicielami taboru. Mniejsze przedsiębiorstwa i organizacje samorządowe mogą skorzystać z usług wyspecjalizowanych operatorów w rodzaju: CTL Logistics, Rail Polska, PTKiGK i wielu innych. Taki outsourcing znacznie upraszcza sprawę i w wielu przypadkach pozwala obniżyć całkowity koszt eksploatacji bocznicy. Gwarantuje również, że wszystkie formalności, wymagane przez Urząd Transportu Kolejowego, zostaną załatwione na czas.