Kolej dostępna dla wszystkich pasażerów – udogodnienia dla podróżnych

Dzięki środkom z Krajowego Programu Kolejowego spółki kolejowe realizują wiele inwestycji. Zarówno nowe przystanki, jak i obiekty modernizowane, są konsekwentne doposażane w udogodnienia dla wszystkich podróżnych.

Na poprawę dostępności kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykorzystują środki budżetowe i środki z programów unijnych: Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, instrumentu CEF „Łącząc Europę, regionalnych programów operacyjnych.

Na peronach kolejowych sukcesywnie pojawiają się nowe udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących, a także tych z ograniczoną możliwością poruszania. Montowane są  windy, pochylnie, schody ruchome. Odbywa się to zarówno w ramach modernizacji, jak i prac utrzymaniowych prowadzonych przez firmy działające w branży kolejowej, jak Krakowskie Zakłady Automatyki SA.

Dzięki kolejnym inwestycjom na peronach oraz na dworcach i w pociągach podróżowanie koleją staje się jeszcze bardziej dostępne dla wszystkich pasażerów. Informacje o dostępności infrastruktury pasażerskiej dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się są zamieszczone m.in. na stronie www.portalpasazera.pl w Katalogu Stacji Kolejowych.

Opracowano na podstawie informacji prasowych Grupy PKP SA.