Kolej – bezpieczna i przyjazna dla środowiska

Bez względu na to, jaką wizję gospodarki przyszłości przyjmiemy za najbardziej prawdopodobną, jednego możemy być pewni: będzie to gospodarka wykorzystująca nowoczesne środki transportu towarowego i pasażerskiego. Takie, które harmonizują z podstawowymi założeniami współczesnych polityk rozwoju, kładących nacisk na osiągnięcie zerowej emisji zanieczyszczeń powietrza, wykorzystanie energii pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych oraz ograniczenie do minimum kosztów związanych z wypadkami powodującymi obrażenia lub śmierć ludzi oraz zniszczenie towarów o wielkiej wartości.

Obecnie wszystkie wymienione warunki spełnia jedynie transport kolejowy. Transport morski, niesłychanie wydajny pod względem masy jednorazowo zabieranych ładunków jeszcze długo będzie bazował na napędzie spalinowym a bezpieczeństwo przewozów jest ograniczone czynnikami naturalnymi. Z badań przeprowadzonych przez World Shipping Council wynika, że w latach 2015–2017 co roku tracono na morzu przeciętnie 1390 kontenerów. Zazwyczaj do zagubienia kontenerów dochodzi w trudnych warunkach atmosferycznych, podczas sztormu, w wyniku przekroczenia dopuszczalnych sił działających na urządzenia mocujące kontenery. Te dane pokazują wyższość kolei w aspekcie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Firmy działające w dziedzinie kolejnictwa, jak m.in. Krakowskie Zakłady Automatyki KZA SA, dokładają wszelkich starań dla podnoszenia standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska na każdym etapie prac.

Opracowano na podstawie artykułu Piotra Kołaczka opublikowanego w magazynie

„KZA EXPRESS” wydanie wiosna 2020.