Kampania „Kolejowe ABC”

 

9 milionów widzów w Internecie, 13 tysięcy gości pikniku edukacyjnego w Krakowie, ponad 8 tysięcy dzieci, które wzięły udział w interaktywnych lekcjach bezpieczeństwa.

To tylko część danych dotyczących dotychczasowych działań Urzędu Transportu Kolejowego w ramach kampanii Kolejowe ABC. Sukces akcji edukacyjnej, prowadzonej przez UKT to nie liczby, a uratowane życie.

Kampania “Kolejowe ABC” rozpoczęła się w 2017 r. i będzie prowadzona  przynajmniej do 2021 r. Pomysłodawcy kampanii „Kolejowe ABC” zakładają, że w specjalnych lekcjach prowadzonych przez edukatorów – pracowników UTK weźmie udział  przynajmniej 21 tysięcy przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Taka liczba uczestników przekłada się na co najmniej 700 placówek edukacyjnych – przedszkoli i szkół. Intencją pomysłodawców jest, by nabyta wiedza i nawyki w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego oraz poruszania się w pobliżu terenów kolejowych owocowały w przyszłości.

Dbałość o bezpieczeństwo w ruchu kolejowym to zarówno działania edukacyjne i wpajanie zasad bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, jak i zapewnienie bezpiecznej infrastruktury, w czym bardzo duży udział mają Krakowskie Zakłady Automatyki KZA SA.

Opracowano na podstawie: https://kolejoweabc.pl/