Jakie korzyści płyną z wdrożenia kultury bezpieczeństwa?

Wdrożenie pozytywnej kultury bezpieczeństwa wymaga od organizacji wprowadzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, połączenia tych aspektów z działaniami mającymi na celu przekonanie pracowników do nowych standardów i nawyków, np. poprzez akcje edukacyjno-informacyjne. To duże wyzwanie, ale niesie za sobą wiele korzyści, które wymienia także Europejska Agencja Kolejowa.

Wprowadzenie w życie zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym pomaga w ograniczeniu ryzyka operacyjnego poprzez bardziej wszechstronną ocenę zagrożeń oraz lepsze zrozumienie warunków panujących w miejscu pracy i zagrożeń na wszystkich poziomach organizacji. To także sposób na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy poprzez eliminację zagrożeń, które identyfikuje się dzięki zgłaszaniu zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Eksperci Europejskiej Agencji Kolejowej podkreślają, że wdrożenie pozytywnej kultury bezpieczeństwa zaowocuje także eliminacją niebezpiecznych czynności i warunków dzięki większemu zaangażowaniu pracowników oraz rozwijaniu umiejętności zarządzania, a także niebezpiecznych czynności i warunków dzięki większemu zaangażowaniu pracowników oraz rozwijaniu umiejętności zarządzania. Kolejne zalety płynące z wprowadzenie kultury bezpieczeństwa to: obniżenie kosztów związanych z wypadkami przy pracy, ryzykownymi działaniami i warunkami, wyższa wydajność dzięki lepszemu zrozumieniu warunków panujących w miejscu pracy, doskonalsze i bardziej wydajne systemy zarządzania bezpieczeństwem oraz lepsze dostosowanie procedur i reguł do realizowanych zadań.

Wdrażanie zasad kultury bezpieczeństwa, a co za tym idzie, podnoszenie standardów bezpieczeństwa, nie jest możliwe bez inwestycji w nowoczesne rozwiązania i modernizację sieci transportu kolejowego. Szeroką ofertą w tym zakresie dysponują Krakowskie Zakłady Automatyki. Firma ta gwarantuje najwyższą jakość usług i produktów. W katalog firmy znajdują się takie rozwiązania techniczne jak: system Telewizji Przemysłowej STP, urządzenia srk typu OSA, systemy zasilania urządzeń srk, transformatory typu REJ przekaźniki typu JRV, zestawy wtykowe typu ERL, układy nastawcze, przetworniki zwrotnicowe, stoły pomiarowe, szafy kablowe typu SK, skrzynki aparatowo-kablowe typu TK, układy elektroniczne czy wskaźniki.