Jak przyciągnąć więcej chętnych do podróżowania koleją?

Obok tańszych biletów podróżnych do pociągów jeszcze skuteczniej przyciągałaby lepsza organizacja działania kolei.

– W konkurencyjności między koleją a pociągami problemem jest nie tylko cena, ale brak połączeń lub obawa, że pociąg się spóźni – mówi Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej. Jego zdaniem obniżenie cen biletów nie jest rozwiązaniem. Specjaliści z branży wskazują na:

  • niewielką liczbę pociągów,
  • fatalną organizację prac remontowych,
  • zbędne inwestycje pochłaniające setki milionów złotych,
  • zamknięty rynek.

– Na torach potrzebna jest konkurencja – podkreśla Michał Beim, ekspert Instytutu Sobieskiego, były członek zarządu PKP SA.

Poszukiwanie finansowania

Na opracowane przez rządzących pod nadchodzące wybory plany zniesienia opłat na autostradach opozycja odpowiedziała pomysłem na obniżenie cen biletów kolejowych. Jednak przedstawiony przez posłów Koalicji Obywatelskiej projekt ustawy zakładający zerowy VAT na bilety i zaprzestanie pobierania opłat za dostęp do torów miałby wpływ na koszty w wysokości 2,6 miliarda złotych, finansujących modernizację linii Funduszu Kolejowego. A ten jest tak słaby, że dwie branżowe organizacje: Railway Business Forum oraz Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, dopiero co wystąpiły z projektem radykalnego zwiększenia – z niespełna 20 procent do 48 procent – wpływającej do Funduszu części opłaty paliwowej.

Tymczasem istnieje wiele sposobów na zdobycie środków rekompensujących obniżkę cen biletów. – Szukałbym pieniędzy wszędzie tam, gdzie rzetelne analizy nie uzasadniają budowy infrastruktury o określonych parametrach. Jak w dziwnych pomysłach Kolei Plus, aby budować linię za ponad miliard złotych dla przewożenia w ciągu doby jedynie 200–300 osób, albo 200-metrowych przystanków gdzieś w lesie, z których w praktyce korzystają tylko grzybiarze – mówi Piotr Malepszak, ekspert ds. infrastruktury.

Analizy przeprowadzane wśród podróżnych ukazują trzy kluczowe aspekty, które mogłyby przyciągnąć ich do korzystania z kolei i które powinny działać równocześnie: odpowiednią ofertę, obejmującą częste kursy pociągów, atrakcyjny czas podróży w porównaniu do innych środków transportu oraz konkurencyjne ceny.

Zmniejszenie cen biletów miałoby na celu zapobieżenie utracie konkurencyjności kolei wobec prywatnych samochodów. Jest to szczególnie istotne, ponieważ ostatnio kolej zaczęła odzyskiwać straty spowodowane pandemią. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, w poprzednim roku przewieziono 342,2 miliony pasażerów pociągami. To nie tylko oznacza wzrost o 97,2 miliona w porównaniu z rokiem 2021, ale również przewyższa frekwencję z roku 2019, przed wybuchem pandemii, o 6,3 miliona podróżnych.

Źródło: https://www.rp.pl/transport/art38503251-jak-sprawic-by-bilety-kolejowe-byly-tansze

Wypowiedzi osób trzecich pochodzą z: https://www.rp.pl/transport/art38503251-jak-sprawic-by-bilety-kolejowe-byly-tansze