Innowacyjne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo podróżnego na dworcu

Bezpieczeństwo na dworcach kolejowych to połączenie wielu rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych, odpowiedniego oświetlenia, monitoringu oraz zapewnienia ochrony. PKP S.A. bierze udział w wielu projektach badawczo-rozwojowych, m.in. w międzynarodowym projekcie In2Stempo, pracując nad optymalizacją elementów wpływających na poziom bezpieczeństwa na dworcach kolejowych.

Powstające rozwiązania, które zostaną pomyślnie przetestowane i ich użyteczność zostanie potwierdzona, będą wchodziły do powszechnego wykorzystania w kolejnych modernizacjach dworców.