Innowacyjne Dworce Systemowe

 

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy członek zarządu PKP SA Mirosław Antonowicz zapowiedział, że w ramach największego w historii programu dworcowego o wartości półtora miliarda złotych zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych prawie 200 dworców. Obecnie w realizacji, na różnych etapach, jest już 160 inwestycji. Największa część środków na realizację pochodzi z funduszy unijnych POIiŚ oraz Polska Wschodnia. Do tego dochodzą pieniądze z budżetu państwa i środki własne PKP SA.

Najbardziej istotne są następujące założenia programu: dostosowanie dworców do potrzeb osób o ograniczonej sprawności poruszania się, dbałość o obiekty zabytkowe oraz zastępowanie niefunkcjonalnych obiektów nowymi dworcami systemowymi, których powstanie 40. Modernizacja 105 dworców w ramach programu musi przebiegać zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem konserwatora zabytków.

Innowacyjne Dworce Systemowe to autorski projekt PKP SA. Jeden z takich obiektów będzie realizowany w ramach projektu unijnego Intus Tempo w Juracie. Dworzec będzie wykorzystywał nowoczesne technologie, na przykład wodę do mycia w obiegu zamkniętym, dwa panele fotowoltaiczne do ogrzewania oraz tak zwany BTM, czyli system automatycznego sterowania niektórymi procesami.

W pracach realizowanych przez PKP SA aktywny udział mają Krakowskie Zakłady Automatyki KZA SA.

Na podstawie: https://www.rynek-kolejowy.pl/