Hyperloop – przyszłość transportu cz. 2.

 

Projekt Hyperloop zakłada stworzenie elementów systemów napędu i zawieszenia dla pojazdów i infrastruktury liniowej Magnetycznej Kolei Hybrydowej (MKH) oraz docelowo Kolei Nisko-Ciśnieniowej. Na potrzeby Magnetycznej Kolei Hybrydowej zostaną wykonane badania elementów integrujących tor magnetyczny z konwencjonalnym torem kolejowym oraz rozjazdu hybrydowego. W ramach projektu wybudowany zostanie tor testowy i prototyp pojazdu rzeczywistych rozmiarów otwartej kolei magnetycznej. System zawieszenia stosowany przez Hyper Poland, będzie opierał się na pasywnej lewitacji magnetycznej, która pozwoli na zwiększenie prędkości przy jednoczesnej minimalizacji kosztów operacyjnych. Elektryczny silnik liniowy zastosowany do napędu umożliwi osiąganie wysokich prędkości (ok. 300 km/h dla MKH i ok. 600 km/h dla KNC w istniejących korytarzach oraz powyżej 1000 km/h dla KNC na nowych trasach.