GSM-R cz. 2

W ubiegłym roku mogliśmy obserwować perturbacje towarzyszące rozstrzygnięciu przetargu na budowę GSM-R w Polsce. Stanęły do niego trzy firmy: Nokia, konsorcjum Kapsch-Porr i (co jest również znakiem czasu) konsorcjum firm chińskich. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Nokia, ale zakwestionowali ją analitycy konsorcjum Kapsch-Porr. W konsekwencji na obszarze obsługiwanym przez sieć powstałyby obszary bez zasięgu.

Skarga firm Kapsch i Porr trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej, która ostatecznie orzekła, że przetarg jest ważny a oferta Nokii spełnia wszystkie wymagania stawiane przez organizatora przetargu. Nawiasem mówiąc oferta Nokii ma być może jeszcze jedną zaletę: firma dysponuje technologią umożliwiającą w przyszłości unowocześnienie systemu do standardu LTE-R.