GSM-R cz. 1

Pisałem już kiedyś o tym, że nowoczesny, niezawodny system łączności jest niezbędny dla bezpieczeństwa na kolei. Obecnie standardem jest system GSM-R oparty na dobrze znanym z wersji „cywilnej” standardzie telefonii komórkowej GSM. Ten system uznano za obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej budujących wspólną infrastrukturę kolejową. Bez łączności głosowej i także transmisji danych (którą także zapewnia GSM-R) nie ma mowy o bezpiecznym prowadzeniu pociągów, zwłaszcza w sytuacji gdy ich ruch ma się odbywać bez względu na granice państw. A dzisiaj płynny przepływ towarów oraz oczywiście osób szczególnie w granicach Unii Europejskiej jest jednym z celów wspólnej polityki w obrębie transportu kolejowego.