Fundusz Kolejowy dla wsparcia samorządów

 

Fundusz Kolejowy, którego rolą jest wsparcie samorządów w zakupie, modernizacji i utrzymaniu taboru kolejowego, obejmie też finansowanie przewozów na niewielkie odległości poza województwa, dla których będą przeznaczone pieniądze z funduszu.

10 września br. Rada Ministrów przyjęła pakiet zmian prawnych w ustawach o transporcie kolejowym i Funduszu Kolejowym. Zmiany przewidują umożliwienie przeznaczenia środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych. Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury ich celem jest umożliwienie samorządom województw realizacji przewozów kolejowych dalej niż najbliższa stacja za granicą województwa, co ma wpłynąć pozytywnie na mobilność osób, które będą chciały dotrzeć do miasta pełniącego funkcję centrum życia społecznego, zawodowego i kulturalnego dla danego subregionu, a które znajduje się w województwie sąsiednim. Ustawa o Funduszu Kolejowym przewiduje finansowanie zadań samorządów w tym zakresie do końca 2020 roku, określa też zasady podziału pieniędzy pomiędzy województwa.

W pracach modernizacji oraz napraw taboru kolejowego mają znaczący udział Krakowskie Zakłady Automatyki KZA SA, zatem decyzja Rady Ministrów daje szansę na poprawę infrastruktury kolejowej.

Źródło: Materiały prasowe Grupy PKP PLK SA