Finansowanie infrastruktury kolejowej

 

Środki finansowe są ważnym aspektem w tworzeniu poprawnej infrastruktury oraz mają kluczowe znaczenie we wdrażaniu zmian pod względem bezpieczeństwa.

Finansowanie infrastruktury kolejowej zależy od znaczenia linii. Krakowskie Zakłady Automatyki (KZA SA) aktywnie uczestniczą w modernizacji infrastruktury kolejowej.

Inwestycje w transporcie kolejowym pozwalają na kontrolę nad podstawowymi czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, do których się zalicza:

– stan infrastruktury kolejowej

– stan techniczny taboru kolejowego

– funkcjonowanie przejazdów kolejowych.

Najważniejsze kierunki interwencji przewidziane na lata 2020/2030

– konsekwentna modernizacja i rewitalizacja istniejącej sieci linii kolejowych;

– modernizacja i budowa terminali przystosowanych do obsługi przez kolej intermodalnych przewozów kontenerowych

– modernizacja infrastruktury dworców i przystanków kolejowych;

– wymiana lokomotyw i wagonów na nowoczesny tabor kolejowy;

– w obszarach funkcjonalnych miast –rewitalizacja i rozbudowa linii kolejowych

– podejmowanie działań do lepszej integracji transportu szynowego i kołowego