Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym

Wdrożenie nowego systemu łączności GSM-R (ang. European Railway Traffic Management System – ERTMS) wprowadza selektywne wywoływanie pociągów.

Jest on mniej zawodny i trudno włączyć się do systemu osobie postronnej, ale też zakłada się, że nadanie alarmu nie będzie wywoływało automatycznego hamowania, co budzi pewien niepokój. Przewiduje się dokonanie krajowego uzupełnienia poprzez wprowadzenie do GSM-R opcji analogicznej do Radio Stop , ale ostateczne rozstrzygniecie nie jest pewne. Oczywiście samoczynne hamowanie w wielu przypadkach (np. przejechanie semafora wskazującego STÓJ) nastąpi w wyniku działania ETCS. Jednak nie każda linia kolejowa z łącznością GSM-R będzie od razu wyposażona w ETCS, przeciwnie – będzie to proces długotrwały. O ile upowszechnienie GSM-R na ponad 15 tys. km linii ma nastąpić do 2023 roku, to ETCS obejmie w optymistycznym przypadku nieco ponad 8 tys. km linii i trudno przewidywalną liczbę pojazdów trakcyjnych i to do 2030 roku. Jego upowszechnienie nastąpi w zasadzie dopiero w 2050 roku .

Opracowano na podstawie artykułu dra Tadeusza Syryjczyka opublikowanego w magazynie KZA EXPRESS