Dynamiczny rozwój

Rynek kolejowy pod względem liczby przewoźników i przedsiębiorstw starających się o licencje na przewozy rzeczy rozwija się dynamicznie. Świadczy o tym liczba wniosków, jakie w ostatnich latach wpłynęły do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Motywacje do działania

Przedsiębiorcy, którzy starali się o licencję w okresie objętym badaniem reprezentują różne branże gospodarki oraz kierowali się różnymi motywacjami podejmując decyzje o ubieganie się o licencję przewoźnika. Wśród badanych firm znajdują się reprezentanci kilku branż gospodarki, którzy korzystali dotychczas z transportu kolejowego jako zleceniodawcy jak również firmy powiązane z rynkiem przewozów kolejowych kapitałowo lub personalnie. Biorąc pod uwagę rodzaj dotychczas prowadzonej działalności oraz motywacje jakimi kierowano się przy podjęciu decyzji o rozpoczęciu działalności przewozowej przedsiębiorców można podzielić na kilka grup.

Dużą grupę reprezentują spółki przemysłowe działające w takich branżach jak: budownictwo czy sektor stalowo-złomowy chcące w ramach obsługi własnych grup realizować łańcuchy dostaw oparte na transporcie kolejowym. Wśród przewoźników działających w powyższym modelu znajduje się również jeden reprezentant branży spożywczej.

Na podstawie informacji Urzędu Transportu Kolejowego – https://www.utk.gov.pl/