Drugi etap Programu Kolej Plus

Program Kolej Plus, który ma wpłynąć na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski, jest zaplanowany do realizacji do 2028 roku. Program, wart 5,6 mld złotych, ma także przyczynić się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Podczas zorganizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wideokonferencji 27 listopada 2020 r. przedstawiono samorządom realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus.

Przekazane zostały informacje na temat kolejnych działań wnioskodawców. W drugim etapie samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować jednolity standard koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych. Przekazane przez PLK informacje pozwalają samorządom na dobre przygotowanie do realizacji kolejnych etapów Programu.

Po II etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do Programu.

W wideokonferencji uczestniczył Andrzej Bittel, wiceminister Infrastruktury, Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz marszałkowie, wicemarszałkowie województw, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji, których wnioski zakwalifikowały się do II etapu Programu.

 

Źródło: Informacja Prasowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.