Czy możliwy jest kolejowy pansystem? – cz.3, Świat ERTMS

Dziś chciałbym opowiedzieć trochę więcej o systemie ERTMS – czym jest, jakie ma perspektywy rozwoju, co stoi na przeszkodzie jego wprowadzania.

Co naturalne, system zarządzania ruchem kolejowym, zrodzony na kontynencie europejskim, ma właśnie tu około 2/3 wszystkich wdrożeń. Jak już było wcześniej wspomniane, eksport europejskich technologii kolejowych do krajów rozwijających się powoduje ekspansję ERTMS. Jest to szczególnie widoczne przy realizacji projektów kolei wielkich prędkości, a także przy budowie i/lub modernizacji ważnych magistral towarowych.

Barierą pozostają pieniądze. Tak jak na kontynencie europejskim, tak poza jego granicami implementację ERTMS przeprowadza się w dwóch przypadkach – koniecznej interoperacyjności (np. przy wzmożonym tranzycie granicznym, przy którym realizacja połączeń w oparciu o dwa systemy zarządzania ruchem byłaby czasochłonna) lub, co bardziej na razie powszechne, w przypadku budowy linii wielkich prędkości. Szybką kolej chce mieć coraz więcej krajów i chce ją mieć maksymalnie szybko – najprostszą metodą jest przeniesienie na własny grunt „europejskiej licencji”, czyli szybki transfer kompletnej technologii.

O tym, dlaczego nie udało się wprowadzić wszystkich rozwiązań w pełni już w następnym wpisie.