Co przewoziła kolej przez ostatnie dziesięć lat?

Wbrew obiegowej opinii kolej transportuje coraz mniej materiałów takich jak np. węgiel. Zdecydowanie wzrasta za to inny rodzaj transportu, tzw. od „drzwi do drzwi”. W jego przebiegu kolej jest jednym z głównych transportów, jednak finałowe dostarczenie towaru do klienta odbywa się przy pomocy np. transportu samochodowego. Dobra przewożone w ten sposób to towary intermodalne.

Pociąg z wagonami kontenerowymi

Mimo tego, że udział kolei w transporcie spada, to ten rodzaj przewożenia ma jedną kluczową zaletę, która jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Za pomocą transportu kolejowego można przewieźć wiele towarów w sposób ekologiczny – wpisuje się to w obecną politykę wielu firm i podejście prospołeczne.

Rosnące zapotrzebowanie konsumentów (szczególnie widoczne w trakcie pandemii zakupy internetowe) sprawiło, że transport kolejowy w niektórych rejonach przekształca się w transport kontenerowy. Głównym powodem jest to, że kolej świetnie sprawdza się w przewożeniu materiałów na długich dystansach. Transport kontenerowy znacząco ułatwia logistykę przedsięwzięć i wpisuje się w politykę Zielonego Ładu prowadzoną przez UE.

Ładunki masowe

Coraz rzadziej przewozi się ładunki masowe, takie jak węgiel czy ropę. Wiąże się to ze światową polityką ograniczania zużycia tych zasobów i zmniejszania emisji zanieczyszczeń.

Jak podaje UTK:

Przewoźnicy kolejowi w 2020 r. przewieźli około 223,2 mln ton ładunków, co oznacza spadek przetransportowanej masy o 5,6% względem 2019 r. oraz spadek o 10,5% względem 2011 r. Zrealizowana praca przewozowa w 2020 r. wyniosła 52,2 mld ton-km, czyli mniej o 6,6% względem 2019 r. oraz o 3% mniej względem 2010 r.

Na początku dekady transport ładunków masowych był bardzo częsty. Przewożono wiele surowców i materiałów budowlanych na inwestycje związane przede wszystkim ze zbliżającym się wtedy EURO 2012. Rok 2011 był drugim pod względem najwyższych wartości masy przewiezionych materiałów w ostatnich dziesięciu lat. Natomiast  najwięcej przewiezionej masy i pracy przewozowej było 7 lat później, w 2018 r.

Udział procentowy w ogólnym przewozie

Mimo tendencji spadkowej węgiel brunatny, węgiel kamienny i surowce górnicze były nadal najczęściej przewożonymi materiałami. Udział procentowy tej grupy ładunków w ogólnej strukturze przewozów kolejowych spadł w pracy przewozowej z 40,4% w 2011 r. do 37,0% w 2020 r. w masie ładunków oraz z 30,7% w 2011 r. do 24,2%. Natomiast druga najczęściej przewożona sekcja to produkty górnictwa oraz rudy metali. Ich udział wyniósł 25,9% w masie ładunków oraz 26,2% w pracy przewozowej w 2020 r.

Na podstawie informacji Urzędu Transportu Kolejowego –
https://www.utk.gov.pl/