Co możesz przewieźć ze sobą w pociągu?

Wybór pociągu jako środka transportu pozwala na wygodę w podróży, niewielkie koszty, często szybsze dotarcie do celu i miłe spędzanie czasu. Przed rozpoczęciem podróży warto jednak wiedzieć, co możesz, a czego nie możesz przewieźć w pociągu oraz co przewieziesz bezpłatnie, a za co będziesz musiał zapłacić.

 

Przewóz bagażu

Możesz zabrać ze sobą bagaż podręczny za który nie płacisz. W przypadku większego bagażu niektórzy przewoźnicy pobierają opłaty za jego przewóz. To, czy przewoźnik wymaga opłaty, możesz sprawdzić na jego stronie internetowej. Opłata zwykle nie jest zależna od długości trasy.

Przewóz wózka dziecięcego

Najczęściej wózki dziecięce są traktowane jako bagaż specjalny, podlegający zryczałtowanej opłacie. Nie zapłacisz za przewóz wózka gdy będzie podróżowało w nim dziecko, a także gdy wózek będzie złożony i na czas podróży umieszczony nad lub pod siedzeniem. Przed podróżą warto jednak sprawdzić zasady obowiązujące u danego przewoźnika.

Podróż ze zwierzętami

Zanim zabierzesz do pociągu psa, kota lub inne zwierzę, powinieneś upewnić się, czy przewoźnik pozwala je przewieźć oraz czy nie będziesz musiał zapłacić za jego przewóz. Ograniczenia w tym zakresie mogą dotyczyć przejazdów zastępczą komunikacją autobusową (ZKA).

Jeśli chcesz podróżować z psem w wagonie sypialnym lub z miejscami do leżenia, musisz wykupić wszystkie miejsca w przedziale. Podróżując z psem lub innym zwierzęciem, musisz posiadać jego aktualne świadectwo szczepień przeciwko wściekliźnie. Pies musi być trzymany na smyczy i mieć nałożony kaganiec. Nie dotyczy to psów przewodników i psów asystujących. Małe psy i inne małe zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednich pojemnikach.

Przejazd pociągiem z rowerem

Planując podróż z rowerem powinieneś zapoznać się z opłatami za jego przewóz. Często w regulaminach jest określony sposób i miejsce przewozu roweru w pociągu – z przodu, z tyłu wagonu albo w przeznaczonych do tego  miejscach.

Roweru nie można przewozić w wagonach gastronomicznych, sypialnych lub z miejscami do leżenia.

Zgodnie z przepisami w pociągu nie możesz przewozić:

  • rzeczy niebezpiecznych lub mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu,
  • zwłok i szczątków zwłok ludzkich,
  • rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,
  • wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
  • środków odurzających.

O czym trzeba pamiętać?

  • Za rzeczy, które przewozisz pod własnym nadzorem, przewoźnik kolejowy ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda powstała z jego winy.
  • Za utratę lub uszkodzenie rzeczy umieszczonych w miejscu wyznaczonym przez przewoźnika (innym niż nad i pod siedzeniem) odpowiedzialność ponosi przewoźnik.
  • Jeżeli nie dopilnowałeś bagażu umieszczonego nad lub pod siedzeniem, a doszło do jego kradzieży, nie otrzymasz odszkodowania.
  • Gdy podróżujesz w wagonie sypialnym lub z miejscem do leżenia, masz prawo do odszkodowania za utratę rzeczy wnoszonych do przedziałów, w tym bagażu, z wyjątkiem utraty pieniędzy, papierów wartościowych bądź innych cennych przedmiotów. Za rzeczy, które przewozisz pod własnym nadzorem przewoźnik kolejowy ponosi odpowiedzialność wtedy, gdy szkoda powstała z jego winy.

Przed podróżą sprawdź regulamin przewoźnika, z którego usług będziesz korzystać. Dzięki temu unikniesz nieprzyjemności (np. poniesienia wysokiej opłaty dodatkowej). Pamiętaj, że podczas podróży pociągiem jesteś zobowiązany do zasłaniania nosa i ust. Praktyczne informacje o tym, jak przygotować się do podróży koleją możesz znaleźć na stronie UTK. Rodzice, którzy podróżują z dziećmi, mogą skorzystać z materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronie www.kolejoweabc.pl.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego