Centralny Port Komunikacyjny szansą dla kolei

Program Kolejowy w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego  zakłada, że z ponad 100 polskich miast będzie można dojechać bezpośrednio do Portu Solidarność i Warszawy w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny, a z centrum Warszawy do CPK – 15 minut. Niezwykle ważnym aspektem Programu Kolejowego CPK jest fakt, że realizowane w jego ramach zadania przyczynią się do zrównoważenia transportu w Polsce, który obecnie w znaczącej przewadze opiera się na infrastrukturze drogowej z niedostatecznym udziałem kolei. W ramach etapu zero ma zostać wybudowanych 140 km nowych linii, głównie na trasie Warszawa – CPK – Łódź. Pozostałe inwestycje kolejowe wpisane są w horyzont czasowy do 2040 r.

Wsparcie z Unii Europejskiej

Spółki kolejowe spółek upatrują w realizacji Programu Kolejowego w ramach CPK szans na dynamiczny rozwój tej gałęzi transportu. Ponieważ kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu, inwestycje w infrastrukturze kolejowej otrzymują również wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Ma to  związek z faktem, że kolej realizuje cele Unii Europejskiej w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Współpraca kolejowych spółek

W realizacji tak ogromnej inwestycji, obejmującej zasięgiem cały kraj, uczestniczy wiele firm działających w branży kolejowej. Prace w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmują szeroki zakres działań, w który wpisują się kompetencje i wieloletnie doświadczenie Krakowskich Zakładów Automatyki SA – firmy od lat uczestniczącej w modernizacji i podnoszeniu komfortu i bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej.

Opracowano na podstawie informacji prasowych Grupy PKP i Ministerstwa Infrastruktury.