Centralny Port Komunikacyjny, czyli Polska na dobrych torach

Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko nowe lotnisko, ale także linie kolejowe łączące CPK z wieloma regionami kraju. Centralny Port Komunikacyjny to ogromna inwestycja infrastrukturalna, która ma obsługiwać pasażerów linii lotniczych i kolejowych nie tylko z Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, ale z całego świata. Dzięki tej inwestycji Polska ma zwiększyć tempo wzrostu gospodarczego.

 Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ,,Solidarność” ma być węzłem transportowym opartym na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym i kolejowym. Warunkiem rentowności planowanego portu lotniczego jest zapewnienie rozwoju ruchu transferowego do momentu otwarcia Portu, w tym rozwoju międzykontynentalnych połączeń lotniczych.

Koleją do CPK

Warunkiem konkurencyjności systemu kolejowego jest zapewnienie szybkiego dojazdu do CPK z terenu całego kraju. Część kolejowa Programu CPK zakłada budowę 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do Portu Lotniczego „Solidarność” i Warszawy.

Każda z 10 kolejowych „szprych”, prowadzących do CPK, składać się będzie z nowych odcinków sieci oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Realizacji zadań inwestycyjnych w ramach budowy systemu kolejowego podjęły się spółki CPK i PKP PLK.

Opracowano na podstawie informacji prasowych Grupy PKP i Ministerstwa Infrastruktury.