„Bezpieczny przejazd…” wpływa na postawy społeczne

 

 

Realizowana od 2005 roku kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” została uznana za jeden z projektów, które wywarły największy wpływ na postawy społeczne. Celem, jaki postawili sobie jej inicjatorzy, była zmiana postaw uczestników ruchu drogowego. W kampanię było zaangażowanych wiele znanych osób. Ambasadorami kampanii byli m.in. Krzysztof Hołowczyc i Tomasz Stockinger. Poprzez prowadzenie przez cały rok akcji na przejazdach, spotkań w szkołach i przedszkolach, emitowanie spotów w radiu i telewizji oraz kolportaż materiałów kampania przekonuje do bezpiecznego zachowania na przejściach kolejowych.

Część europejskiego projektu

 W 2009 r. kampania Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” została włączona w europejski projekt zrzeszający kraje zajmujące się bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo-drogowych. Dzięki temu w 2011 roku w Polsce zostały zorganizowane centralne obchody Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych – „ILCAD-u 2011” (International Level Crossing Awareness Day).

W czasie trwania kampanii pod hasłem „Zatrzymaj się i żyj!” inicjatorzy koncentrowali się przede wszystkim na zwróceniu uwagi na tragiczne skutki zderzenia z pędzącym pociągiem. Towarzyszyły temu liczne symulacje, spoty telewizyjne i radiowe oraz działania edukacyjne wśród najmłodszych.

Opracowano na podstawie informacji ze strony www.pkp.pl