Bezpieczeństwo podróżnych

Monitoring to obecnie nie tylko kamery i obserwujący je pracownik, ale też wiele systemów automatycznych wykrywających zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo na dworcu kolejowym.

Obecnie w ramach jednego z międzynarodowych projektów dział badań PKP S.A. pracuje nad automatycznym „uczeniem się” oprogramowania kamer dla wyciągania wniosków dotyczących sytuacji awaryjnych i innych nietypowych zdarzeń. Projekt ten ma na celu przetestowanie optymalnych rozwiązań, służących do reagowania na zakłócenia w sprawności przepływu potoków ludzkich, zagrożenie zdrowia lub życia pasażerów oraz inne niestandardowe sytuacje występujące na dworcu. Jednocześnie testowane rozwiązania mogą zostać rozszerzone o elementy wspierające działania związane z zachowaniem rygorów wynikających z obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych spowodowanych pandemią.

Bardzo ważnym elementem wyposażenia dworca, który wspiera bezpieczeństwo na dworcu i jednocześnie gwarantuje komfort jego użytkownikom jest właściwie dobrane oświetlenie. Odpowiednio dobrane źródła światła zapewniają skuteczne działanie monitoringu, a jednocześnie jest to element bardzo ważny w przypadku pasażerów cierpiących na dysfunkcje wzroku.