Beacon dla podniesienia nowoczesności dworców PKP

 

Celem wprowadzanych udogodnień jest chęć zapewnienia na dworcach nie tylko wysokiej estetyki, ale także nowoczesności. Wdrażane przez PKP TELKOL rozwiązanie to kolejny przykład nowoczesnych technologii, których zastosowanie pozwoli usprawnić szeroko rozumianą obsługę pasażerów.

Kierownictwu PKP SA zależy także na tym, aby dworce były w pełni dostępne dla wszystkich grup podróżnych i innych użytkowników dworców, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. To właśnie z myślą o tych pasażerach instalowane są beacony.

Sygnał radiowy wysyłany przez beacony jest neutralny dla komunikacji pociągów, co pozwala na wykorzystanie ich na dworcach i peronach kolejowych. Mając na uwadze wszystkie te zalety technologii beacon, 14 października tego roku spółka PKP TELKOL zainstalowała pierwsze urządzenia na dworcu Warszawa Centralna, rozpoczynając realizację pilotażowego projektu pod nazwą: „SMART Dworzec”, którego wiodącym celem jest przetestowanie funkcji lokalizacji i nawigacji, które wspomagać będą osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi w korzystaniu z infrastruktury dworca.

Technologia beaconów to kolejne z działań, podejmowanych przez PKP SA dla podniesienia komfortu i funkcjonalności dworców kolejowych, oprócz modernizacji taboru i trakcji, w których znaczący udział mają Krakowskie Zakłady Automatyki KZA SA.

Opracowano na podstawie informacji prasowych Grupy PKP.