Ankieta dotycząca kultury bezpieczeństwa

Hiszpańskie NSA – Agencja Bezpieczeństwa Kolei – wraz z Instytutem Badawczym ds. Bezpieczeństwa i Czynników Ludzkich prowadzi badanie w celu opracowania zaleceń dotyczących najlepszych praktyk promujących kulturę bezpieczeństwa. Agencja chce zebrać najlepsze praktyki promujące kulturę z różnych firm z sektora kolejowego w ramach Unii Europejskiej. W tym celu NSA Hiszpanii zwróciło się o wypełnienie ankiet, w której można podzielić się stosowanymi rozwiązaniami w zakresie kultury bezpieczeństwa.

 

Według Agencji Kolejowej Unii Europejskiej  „Kultura bezpieczeństwa odnosi się do interakcji między wymaganiami systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS), sposobem, w jaki ludzie je rozumieją, zgodnie z ich postawami, wartościami i przekonaniami oraz sposobem, w jaki faktycznie działają, co znajduje odzwierciedlenie w ich decyzjach i zachowaniu ”.

Kwestionariusz zawiera pytania, które identyfikują najlepsze praktyki w zakresie kultury bezpieczeństwa. Zostały one zapisane w taki sposób, abyś odpowiedzi mogły dotyczyć dowolnego poziomu szczegółowości.

Do wypełnienia ankiety zachęcani są szczególnie sygnatariusze „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Projekt Deklaracji został ogłoszony przez UTK 17 marca 2016 r., a jego głównym założeniem jest wdrożenie zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz zachęcenie wszystkich przedsiębiorców działających w branży kolejowej do poprawy bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego jako wartości nadrzędnej oraz kluczowego warunku dla zrównoważonego rozwoju branży kolejowej. Deklarację podpisało dotychczas 217 sygnatariuszy – w tym Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego