Przewoźnicy kolejowi w Polsce na tle innych krajów Europy

Z danych publikowanych przez ERA (Agencję Kolejową Unii Europejskiej) wynika, że w Europie na koniec 2020 r. wydanych było 634 licencji kolejowych na przewozy rzeczy, stanowiło to ok 40% więcej niż na początku 2013 r. (452 licencji).

 Najwięcej licencji wydanych było w Niemczech – ok. 23% wszystkich licencji funkcjonujących w Europie (28 krajów będących w bazach ERADIS). Polska pod względem liczby licencji plasuje się na 2. miejscu, z udziałem w rynku na poziomie ok. 17% z liczby wydanych licencji.

Polski rynek kolejowy – jednym z najbardziej otwartych w Europie

Na 3. miejscu znajdują się Czechy. Można stwierdzić na tej podstawie, że rynek kolejowy w naszym kraju należy do jednych z najbardziej otwartych wśród krajów europejskich. Pod względem wielkości wykonanej pracy przewozowej w przewozach towarów liderem są Niemcy. Polska pod względem wielkości wykonanej pracy przewozowej, podobnie jak w przypadku liczby wydanych licencji, plasuje się na drugim miejscu.

Na podstawie informacji Urzędu Transportu Kolejowego – https://www.utk.gov.pl/